Profesor Joanne Kurtzberg o wykorzystaniu autologicznych komórek w leczeniu autyzmu


Profesor Joanne Kurtzberg o wykorzystaniu autologicznych komórek w leczeniu autyzmu
Profesor Joanne Kurtzberg (Duke University, Stany Zjednoczone), pionierka przeszczepień komórek macierzystych z krwi pępowinowej, do Warszawy przyjechała na zaproszenie Polskiego Banku Komórek Macierzystych.

Krew pępowinowa pozostaje w pępowinie i łożysku po narodzinach dziecka. Jest bogatym źródłem komórek macierzystych, które podobnie jak komórki szpiku mogą być przeszczepiane w celu odbudowy układu krwiotwórczego czy odpornościowego. Komórki z krwi pępowinowej dotąd były stosowane głównie w hematoonkologii (odbyło się ponad 40 tysięcy takich zabiegów), teraz amerykańscy, ale także polscy  lekarze prowadzą badania nad jej wykorzystaniem w takich schorzeniach jak autyzm czy mózgowe porażenie dziecięce (MPD) Zdaniem prof. Joanne Kurtzberg wstępne wyniki badań są obiecujące, ale potwierdzenie skuteczności terapii wymaga dalszych prac.
Zaobserwowaliśmy, że docierające do mózgu komórki z krwi pępowinowej mogą łagodzić stany zapalne, wspierać proces mielinizacji, czyli tworzenia osłonki wokół włókien nerwowych w mózgu, a także wspomagać pracę tego organu. Zaczęliśmy więc rozważać możliwość zastosowania krwi pępowinowej w postaci wlewu, szczególnie z wykorzystaniem komórek własnych dziecka, aby zweryfikować, czy jej działanie byłoby podobne w przypadku chorób nieuwarunkowanych genetycznie, jak MPD czy autyzm. Mamy nadzieję, że terapie komórkami macierzystymi doprowadzi do poprawy statystyk terapii tych chorób. Wiemy na przykład, że w przypadku dzieci z MPD leczenie to zdecydowanie poprawia sprawność ruchową, a tym samym może zwiększyć poziom samodzielności. Z kolei u dzieci z autyzmem obserwujemy złagodzenie objawów tego zespołu. Część z nich staje się bardziej otwarta, lepiej się komunikuje, szczególnie jeśli chodzi o rozwój mowy, a część wykazuje mniejszą liczbę objawów obsesyjno-kompulsyjnych – mówi prof. Joanne Kurtzberg z amerykańskiego Duke University.
Prof. Kurtzberg, podkreśla, że dzięki kompleksowemu leczeniu i rehabilitacji pacjenci z mózgowym porażeniem dziecięcym mają szansę na poprawę sprawności, zwiększenie możliwości ruchowych czy choćby odrobinę samodzielności. To samo dotyczy dzieci autystycznych.

W Polsce prace nad wykorzystaniem własnych komórek macierzystych z krwi pępowinowej prowadzą m.in. lekarze z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
W ramach eksperymentu medycznego wykonaliśmy dwa podania krwi pępowinowej u dzieci z autyzmem. W jednym przypadku była to krew allogeniczna, w drugim autologiczna. W przypadku dwójki pacjentów rodzice już zauważyli pewną poprawę. Jedno z dzieci miesiąc po zabiegu zaczęło wymawiać pojedyncze słowa, choć wcześniej nie mówiło. Takie podanie jest bezpieczne dla pacjenta i proste - wymaga jedynie kilkugodzinnego pobytu w szpitalu – mówi prof. Krzysztof Kałwak z Wrocławskiego Uniwersytetu Medycznego.
W Polsce na bankowanie krwi pępowinowej decyduje się niewielki odsetek rodzących kobiet czy rodzin w porównaniu do innych krajów Europy . Obserwowany jest wzrost liczby osób zainteresowanych tą kwestią. Krew pępowinowa zdeponowana w banku komórek macierzystych jest zawsze dostępna  dla jego właściciela lub jego najbliższej rodziny.
Rodzice, którzy chcieliby wykorzystać pobraną wcześniej krew pępowinową, powinni przede wszystkim zgłosić się do swojego banku komórek macierzystych Procedura wygląda w ten sposób, że po ustaleniu miejsca, gdzie komórki macierzyste będą wykorzystane, my ustalamy logistykę bezpośrednio z tym ośrodkiem, szpitalem czy kliniką transplantologiczną i dostarczamy materiał dla pacjenta, który jest gotowy do terapii – dodaje dr Tomasz Baran.
Terapie chorób neurologicznych komórkami macierzystymi z krwi pępowinowej – bez względu na to czy wykorzystywane są komórki innego dawcy czy też własne komórki pacjenta - realizowana jest w ramach procedury medycznego eksperymentu leczniczego. Jednak w przypadku, gdy przeszczepienie wykonywane jest z komórek autologicznych (pobranych od pacjenta przy porodzie i zdeponowanych w banku komórek macierzystych) zabieg może być wykonany szybciej(preparat komórek macierzystych jest dostępny dla pacjenta właściwie od ręki).

 

O PBKM
Polski Bank Komórek Macierzystych przewodzi międzynarodowej Grupie FamiCord zarządzającej bankami komórek macierzystych zlokalizowanymi na terenie Europy. Biorąc pod uwagę liczbę nowo pozyskiwanych próbek w kanałach B2C i B2B Grupa jest zdecydowanie największym bankiem w Europie z 30% udziałem w rynku uwzględniając ostatnie transakcje M&A w Portugalii i Hiszpanii. Na koniec pierwszego kwartału 2019 roku Grupa przechowywała ponad 311 tys. próbek krwi pępowinowej lub tkanek (w segmencie B2C i B2B) i ponad 416 tys. wszystkich próbek biologicznych. Głównym obszarem działalności PBKM jest pozyskiwanie, przetwarzanie i długotrwałe przechowywanie komórek macierzystych pochodzących z krwi pępowinowej i innych tkanek popłodowych na zlecenie rodziców (bankowanie rodzinne). Celem bankowania jest zapewnienie bezpieczeństwa rodziny na wypadek wystąpienia ciężkiej choroby wymagającej przeszczepienia komórek macierzystych u dawcy lub członków jego najbliższej rodziny.
Grupa FamiCord jest obecna na kilkunastu rynkach europejskich. Bezpośrednio oferuje usługi dla klientów w Polsce, Turcji, Hiszpanii, Portugalii, Węgrzech, Rumunii, Szwajcarii, Włoszech i na Łotwie. Niemal wszędzie jest numerem 1 na rynku. Ponadto, świadczy usługi dla partnerów, którzy pozyskują klientów w Szwecji, Danii, Serbii i krajach bałkańskich oraz na Ukrainie. Usługi Grupy realizowane są poprzez sieć własnych banków oraz przez banki współpracujące zlokalizowane m.in. w Niemczech, USA i UK.
Dodatkowo Grupa inwestuje w rozwój usług w zakresie wytwarzania produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP), uważanych za jeden z najważniejszych kierunków rozwoju medycyny. Grupa PBKM jest również zaangażowana w 5 prób klinicznych fazy II i/lub II/III w ramach których podano pacjentom leki będące frakcją komórek macierzystych już ponad 400 razy (docelowo będzie 8 prób klinicznych).
Od maja 2016 r. PBKM notowany jest na głównym rynku warszawskiej giełdy.
 
Więcej informacji na stronie www.pbkm.pl.
 

Powiązane artykuły

Witamy na naszym portalu z wartościowymi artykułami pogrupowanymi w różnych kategoriach. Tutaj możesz dodać artykuł i podzielić się nim z innymi użytkownikami internetu. Publikowanie własych artykułów to dobry pomysł na reklamowanie własnej marki, produktu czy strony internetowej.
Dbamy o to, żeby wszystkie artykułu na naszej stronie były napisane poprawnie, zgodnie z założeniami SEO, gramatyką oraz etykietą internetową. Zapraszamy do dodawania swoich artykułów - publikacja ich odbywa się zazwyczaj szybciej niż w 48 godzin.