Właściwa motywacja personelu hotelowego


Właściwa motywacja personelu hotelowego
Zespół jest integralną częścią każdej firmy. A zwłaszcza w takim kierunku, jak branża hotelarska, gdzie samo istnienie obiektu noclegowego, jego popularność i rentowność zależą prawie całkowicie od profesjonalizmu i motywacji personelu.

Zespół jest integralną częścią każdej firmy. A zwłaszcza w takim kierunku, jak branża hotelarska, gdzie samo istnienie obiektu noclegowego, jego popularność i rentowność zależą prawie całkowicie od profesjonalizmu i motywacji personelu.

Gościowi wystarczy jeden raz zobaczyć złośliwość albo niską kwalifikację personelu hotelowego, aby na zawsze zrezygnować z usług tego obiektu. Dlatego, żeby personel pracował z pełnym oddaniem i zaangażowaniem, promował atrakcyjność i podnosił odwiedzalność hotelu, jego właścicieli i kierownictwo powinni stworzyć właściwą motywację, na której będzie bazować efektywność pracy zespołu.

Specyfika funkcjonowania działalności hotelarskiej jako formy świadczenia usług jest wyjątkowa. Personel hotelu, który odpowiada za gości i ich rzeczy, na co dzień styka się z wymagającymi klientami, doświadcza ogromnego napięcia nerwowego i psychicznego, które powoduje stres i, gromadząc się, prowadzi człowieka do fizycznych dolegliwości, przemęczenia, wypalenia zawodowego, spadku uwagi i pozytywnego nastawienia do swojej pracy i życia w ogóle. Jest to bezpośrednia droga do depresji i załamań nerwowych, co ma negatywny wpływ na efektywność pracy i zdrowie pracownika, a zatem na wskaźniki rentowności całej działalności hotelu.

Już sama nazwa „branża gościnności” mówi o ważności stworzenia komfortu gościom w ich „tymczasowym domu”. Atmosfera w hotelu, która jest niezbędna dla pozytywnych odczuć osób odwiedzających, jest przede wszystkim tworzona przez pracowników.

Dbając o pozytywne nastawienie wszystkich członków zespołu zapewniających funkcjonowanie biznesu, dalekowzroczni hotelarze motywują swoich pracowników nie tylko za pomocą przyzwoitych zarobków i możliwości otrzymywania różnych premii motywacyjnych. Wartości niematerialne, które pracownik otrzymuje na szkoleniach i imprezach integracyjnych, a także zdobycie nowej wiedzy, która pomaga budować karierę, zapewniają zespołowi niezbędny fundament emocjonalny. A w wypadku dobrych relacji z kierownictwem, które docenia opinię każdego członka zespołu, praca jest postrzegana przez większość z nich, nie tylko jako sposób zarabiania, ale jako prawdziwa szansa na sukces w wybranym zawodzie.

Wysoka pensja, branie pod uwagę opinii wszystkich pracowników hotelu, możliwość dalszego rozwoju kariery zwiększają wartość pracy w oczach pracowników, czyniąc ją pożądaną, a zatem wykonywaną z przyjemnością.

Jednak, jak pokazuje praktyka, nowoczesne komfortowe warunki pracy oznaczają również odpowiednie wyposażenie techniczne hotelu, co umożliwia bardziej efektywne świadczenie usług klientom. Bez nowoczesnego sprzętu technicznego wyposażonego w nowoczesne oprogramowanie trudno jest zorganizować pracę wszystkich służb hotelowych i kontrolować ich. A chaos w pracy, jak i opóźnienie w wykonaniu zlecenia bądź świadczenia usług psują wizerunek hotelu i przeszkadzają w stworzeniu przytulnej atmosfery, której goście oczekują.

Motywująć swoich pracowników finansowo, pomagając im zdobyć nową wiedzę i biorąc pod uwagę ich opinie na temat biznesu, hotelarze powinni również zwracać uwagę na wszystkie niezbędne aspekty wyposażenia hotelu w niezawodne oprogramowanie. Właśnie takie oprogramowanie pozwala kierownikom nawiązać szybką i skuteczną komunikację między wszystkimi działami w hotelu, kontrolować ich pracę a także delegować niezbędne zadania i uprawnienia pracownikom.

Popularny w ponad 4000 hoteli na całym świecie, lider na rynku oprogramowania hotelowego w krajach Europy Wschodniej, system zarządzania hotelem OtelMS jest w stanie rozwiązać takie problemy nawet zdalnie. System, który jest stworzony przez hotelarzy, stanie się nie tylko potężnym kanałem komunikacji między wieloma procesami działalności hotelarskiej, ale także zapewni kontrolę na wszystkich poziomach, zapewni ochronę danych hotelu i jego gości przed nieautoryzowanym dostępem i zabezpieczy przed działaniami przestępczymi.

Powiązane artykuły

Witamy na naszym portalu z wartościowymi artykułami pogrupowanymi w różnych kategoriach. Tutaj możesz dodać artykuł i podzielić się nim z innymi użytkownikami internetu. Publikowanie własych artykułów to dobry pomysł na reklamowanie własnej marki, produktu czy strony internetowej.
Dbamy o to, żeby wszystkie artykułu na naszej stronie były napisane poprawnie, zgodnie z założeniami SEO, gramatyką oraz etykietą internetową. Zapraszamy do dodawania swoich artykułów - publikacja ich odbywa się zazwyczaj szybciej niż w 48 godzin.